Uncategorized

Rodzaje wyświetlaczy ciekłokrystalicznych

Wyświetlacze LCD, do budowy których używany jest ciekły kryształ, występują w kilku rodzajach. Mogą pracować w trybie transmisyjnym, odbiciowym – nazywanym inaczej reflektywnym  – oraz administracyjnym.

Wyświetlacze transmisyjne oświetlane są z jednej strony, podczas gdy powstające obrazy ogląda się od strony przeciwnej. Zazwyczaj urządzenia transmisyjne stosuje się je wraz z aktywnymi matrycami. Na tego rodzaju wyświetlaczu piksele nieaktywne będą więc ciemne, a nieaktywne – jasne.

Wyświetlacze odbiciowe, nazywane także reflektywnymi, zbudowane są w oparciu o lustra, które odbija światło dochodzące do powierzchni wyświetlacza. Takie wyświetlacze znajdą więc zastosowanie tylko w urządzeniach pracujących w trybie biernym i pobierającej małą ilość energii. Sprawdzą się przede wszystkim w kalkulatorach i zegarkach oraz w niektórych przenośnych komputerach.

Ostatni rodzaj wyświetlacza czyli trans-reflektywny lub inaczej administracyjny łączy w sobie zalety obu trybów. Dużą jasność obrazu można uzyskać dzięki włączonemu podświetleniu, istnieje jednak także możliwość zmniejszenia mocy i przejścia na tryb odbiciowy. Tego rodzaju wyświetlacze zazwyczaj stosowane są przy budowie niewielkich rozmiarów urządzeń.

Dodaj komentarz