System zarządzania bezpieczeństwem informacji

kamera bezpieczeństwo

Bardzo intensywny rozwój informatyzacji zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym niesie ze sobą niestety wiele zagrożeń związanych z bezpieczeństwem danych. Aby temu przeciwdziałać, warto zapoznać się z tym, na jakich zasadach działa system zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Zagrożenia związane ze zbyt powszechną informatyzacją

Wszystkie zagrożenia, jakie bezpośrednio związane są ze zwiększoną informatyzacją, można podzielić na trzy grupy:
– zagrożenia związane z utratą poufności,
– zagrożenia związane z ograniczeniem dostępności,
– zagrożenia związane z naruszeniem integralności informacji.
Na każde z powyższych zagrożeń może pomóc dobrej jakości system zarządzania bezpieczeństwem. Warto dodać, że każde z zagrożeń może mieć charakter zdarzeń przypadkowych ( tu wymienić należy przede wszystkim wszelkiego rodzaju awarie, pomyłki ludzie lub błędy związane z niewłaściwym oprogramowaniem), jak również przyczynę swoją mogą mieć w czynnikach naturalnych takich jak powódź czy pożar.

Rozwiązania prawne związane z bezpieczeństwem informacji

Rozwiązania prawne w bezpieczeństwie informacji pełnią bardzo ważną rolę. Coraz częściej w przepisach prawnych pojawiają się normy obejmujące swoim zakresem bezpieczeństwo informacji, które są stale udoskonalane i aktualizowane. Za podstawowe normy regulujące bezpieczeństwo informacji uznać można między innymi:
– Polską Normę PN-ISO/IEC 27000:2014-11,
– normy ISO/IEC 27000:2014,
– Polską Normę PN-ISO/IEC 27001:2014-12.

Dodaj komentarz